Fadector Logo FADECTOR DEMO

Fadector, tuotantolaitteiden tiedonkeräys- ja raportointijärjestelmä

Product picture

Fadector-tuoteperhe tarjoaa työkalut erilaisten tuotannon tunnuslukujen seurantaan. Tuoteperhe koostuu toisiaan täydentävistä ohjelmistomoduuleista. Järjestelmän ydin mahdollistaa tiedon keruun ja tallentamisen tuotantolaitteilta. Ytimen päällä toimivat erilaiset näkymät kerättyyn tietoon.

Fadector ADC

Fadector ADC tarjoaa käyttäjälleen pelkistetyn ja selkeän näkymän tuotantolaitteisiin. Voit tarkastella laitteidesi käytettävyys- ja käyttöastetietoja yhdellä silmäyksellä ja seurata niiden kehitystä. Käytettävyys kuvaa sitä aikaa, jolloin kone on valmiina tuotantoon, eli tuotantokunnossa. Tälläin tuotantolaitteella on kaikki edellytykset tehdä tuottavaa työtä, eikä koneessa ole mitään vika- tai häiriötiloja. Käyttöaste tarkoittaa tuotantolaitteen todellista tuottavaa tuotantoaikaa suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Käyttöasteen optimointi on keskeinen tehtävä tuotannon kehittämisessä. Käyttöasteen nostaminen parantaa tuotantolaitteen tuottavuutta, lyhentää investoinnin takaisinmaksuaikaa ja parantaa yrityksen tulosta.

Fadector OEE

Kun halutaan saada mahdollisimman tarkka kuva siitä, mitä tuotannossa todella tapahtuu, on OEE erinomainen tunnusluku seurantaan. OEE-tunnusluku kuvaa tuotantolaitteen todellista tehokkuutta ottamalla huomioon käytettävyyden, tuotantonopeuden ja syntyneen laadun. OEE-tunnusluku on keskeinen työkalu jatkuvan parantamisen (LEAN) tavoitteiden mittaamisessa. Fadector OEE laajentaa Fadector ADC:n tarjoamia tunnuslukuja kattamaan myös OEE:n asettamat tarpeet tuotantonopeuden ja laadun seurantaan.

Integroitavissa tuotannonohjausjärjestelmiin

Tuo työtiedot kätevästi tuotantolaitteiden äärelle. Fadector OEE tarjoaa XML-rajapinnan tuotantotietojen tuomiseen järjestelmään. Tuotannonsuunnittelu tapahtuu yleensä yrityksen tuotannonohjausjärjestelmässä. Tuota suunnittelutietoa voidaan hyödyntää Fadector OEE:ssa esimerkiksi laitteiden käyttäjille näkyvinä työlistoina. Fadectorissa työt voidaan automaattisesti osoittaa niille tuotantosoluille, joihin tuotantosuunnittelu on ne ohjannut. Lisäksi tuotannonohjausjärjestelmästä voidaan tuoda OEE:n laskennassa tarvittavaa informaatiota kuten työvaiheiden ideaalit valmistusajat. Vaihtoehtoisesti kaikki tuotantotieto voidaan syöttää myös suoraan Fadector-käyttöliittymästä.

Etähälytykset

Häiriön tai seisokin ilmetessä Fadector osaa lähettää tilanneraportin sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä. Huoltomies tai laitteen käyttäjä saadaan näin nopeasti paikalle ja tuottamaton aika vähenee.

Avoin tietokanta raportointiin

Raportoinnin mieltymykset ovat usein hyvin erilaisia. Fadector tarjoaa avoimen pääsyn tietokantaan, jolloin asiakas voi muodostaa kerätystä datasta haluamansa kaltaisia raportteja esimerkiksi Excel-taulukkolaskentaohjelmassa.

Pääominaisuudet Fadector ADC Fadector OEE  
Tuotannon tunnusluvut mm.      
- Käyttöaste x x  
- Käytettävyys x x
- OEE   x  
- Nopeus   x  
- Laatu   x  
- Käytettävyyshäviöt x x  
- Nopeushäviöt   x  
- Laatuhäviöt   x  
Integroitavissa tuotannonohjausjärjestelmiin   x  
Etähälytykset SMS/email x x  
Avoin tietokanta omille raporteille x x