Fadector Logo FADECTOR DEMO
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Työkalu tuotannon tehokkuuden kehittämiseen.

Tuottavuuden kehittäminen on helppoa, jos on olemassa täydellinen tieto tuotannon tilasta, sen pullonkauloista ja hyödyntämättömästä potentiaalista. Perinteisillä menetelmillä kerätty tieto ei ole luotettavaa. Se ei ole reaaliaikaista, eikä riittävän systemaattista. Fadector on automaattinen järjestelmä, joka kerää tuotantolaitteiden tilatiedon luotettavasti ja systemaattisesti. Sen avulla saat lisää tuotantotunteja ilman laiteinvestointeja.

Lataa Fadector-esite
Lataa Support-PDF

Software